A felszámolási eljárásokról


A felszámolási eljárás a fizetésképtelen cég jogutód nélküli megszüntetésének folyamata, melynek elsődleges célja a hitelezők kielégítése.

A felszámolás során – akár saját magunk ellen kezdeményeztük azt, akár a hitelezőnk, vagy végelszámolónk indította, esetleg hivatalból indult – a cég irányítása a felszámolás elrendelésétől kezdve kikerül az ügyvezetés hatásköréből, és a kijelölt felszámoló vesz át ezeket a cégvezetési feladatokat.


MILYEN JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK A FELSZÁMOLÓNAK?


Először is szögezzük le, hogy a felszámoló nemcsak a cég felett diszponál, de az ügyvezető személye vonatkozásában is komoly jogosultságai vannak.

Nézzük meg részletesen a feladatokat, amiket ellát a felszámolás során:

  • gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot tesz,
  • rendelkezik a bankszámlák felett,
  • az adós által kötött szerződéseket jogosult azonnali hatállyal felmondani,
  • gyakorolja a munkáltatói jogokat,
  • értékesíti az adós vagyonát (árveerés, pályázat útján), behajtja követeléseit.

Az ügyvezetés szempontjából további lényeges tevékenységi elem, hogy:

  • pert indíthat a mögöttes felelősség megállapítása iránt, mely perben a bíróság kötelezheti a volt ügyvezetőt, hogy magánvagyonával feleljen a ki nem elégített hitelezői követelésekért,
  • mindemellett feljelentést is tehet, ha bűncselekmény gyanúját észleli, sőt valójában ez nem is lehetőség, hanem egyenesen kötelesség számára.

Belátható, hogy egy felszámolási eljárás tehát nagyon súlyos következményekkel járhat, ha nem a jogszabályoknak megfelelően jár(t)unk el, vagy akár csak figyelmetlenek, nem kellően körültekintők voltunk.


MIÉRT FORDULJON HOZZÁNK HA FELSZÁMOLÁS FENYEGETI CÉGÉT, ESETLEG MÁR EL IS RENDELTÉK AZT, VAGY ÉPPEN MAGA ELLEN INDÍTANA FELSZÁMOLÁST A TÁRSASÁG FIZETÉSKÉPTELENSÉGE MIATT?


A felszámolási eljárás alfája és omegája a zárómérleg. Ha ebben hibákat követünk el, az végzetes lehet, és nagyon kicsi az esély arra, hogy orvosolni lehessen a problémát.

Egy konkrét példával élve gondoljunk csak arra az esetre, ha olyan tárgyi eszközt, vagy pénzeszközt szerepeltetünk a könyvelésben, mely csak papíron létezik, a valóságban nem, és ez a helytelen könyvelés eljut a felszámolóhoz!

Nem ritkán találkozunk ügyfelekkel, akik abban a hitben, hogy "a könyvelő intézi a papírokat", így biztosan minden rendben van, mit sem sejtenek arról, hogy több millió, vagy több tízmillió forint szerepel a cég pénztárában. Felelős ügyvezetőként ugyanakkor a felszámoló előtt nem hivatkozhatunk arra, hogy nem tudtunk róla, a felszámoló és a bíróság nem a könyvelőt, hanem a cég vezetőjét fogja számon kérni.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy már a felszámolás megindulásakor kérjen segítséget szakértőktől Keressen minket bizalommal!

Munkánk során rengeteg felszámolási eljárásban képviseltük ügyfeleinket, így tudjuk, mik lehetnek egy-egy ügy buktatói. Könyvelővel, és szükség esetén könyvvizsgálóval is együtt dolgozunk, így minden esetben a lehetőségeken belül a legkedvezőbb megoldásokat dolgozzuk ki és javasoljuk ügyfeleinknek.