Az adószám törléséről


Az adószám törlésére sokszor olyan okból kerül sor, mely kivédhető lenne, sőt sokszor olyan módon kerül rá sor, hogy az ügyvezető nem is tud az adószámtörlésről, ugyanakkor amennyire egyszerű az ok, a az adószám törlésének jogkövetkezménye éppen annyira súlyos lehet.


MIÉRT HOZZÁNK FORDULJON, HA TÖRÖLTÉK CÉGÉNEK ADÓSZÁMÁT?


Irodánk tagjai hosszú évek óta foglalkoznak adóhatósági ügyekkel, így törölt adószámok eseteivel is. Nincs két egyforma eset, és nincs két egyforma megoldás sem az adószámtörlés megoldására. Másképp kell eljárjunk, ha még nem végleges a törlés, másképp, ha már az, illetve ha megindult a kényszertörlés esetleg, szintén más a megoldás.

Keresse fel kollégáinkat minél előbb, és segítünk törölt adószámának helyreállításában, és a cég megmentésében! Lépjen időben! Ne hagyja, hogy a NAV malmára hajtsa az idő a vizet!


MILYEN OKOKBÓL TÖRLI A NAV AZ ADÓSZÁMOT?


 • székhelyen nem található: az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
 • sikertelen kézbesítés: az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,
 • fiktív székhely: az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,
 • nincs ügyvezető: az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő törvényes képviselőt az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,
 • fiktív ügyvezető: az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett törvényes képviselő nem valós személy,
 • bevallások elmulasztása: az adózó az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére sem tesz eleget,
 • ÚJ OK! - székhelyszolgáltató nem megfelelő: az adózó által bejelentett székhelyszolgáltató nem szerepel a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában és az ilyen irányú tevékenység végzésére vonatkozó szándékát sem jelentette be.

Bizonyos esetekben a hatóság az adószám törlése előtt első lépésben figyelmeztetést küld az érintett adózónak, ebben a törvényes állapot visszaállítására szólítja fel, amire a kézbesítéstől számított harminc nap áll a rendelkezésére. A törlés akkor történik meg, ha a harminc nap alatt sem rendeződik az elmaradás.

Más esetben felhívás nélkül azonnal intézkedik az adószám törlése iránt.


HA SOR KERÜLT AZ ADÓSZÁMTÖRLÉSRE...


Ha véglegessé válik a törlésről szóló határozat, a NAV a vállalkozás megszűnését is kezdeményezi.

Az adószám törlést elrendelő határozat véglegessé válásának időpontjáról értesíti a cégbíróságot, és ezzel megindul a kényszertörlés folyamata.

Az adószámtörlés súlyos következményekkel jár, hiszen ettől a pillanattól:

 • nem tudunk számlát kibocsátani,
 • korábbi időszakból származó áfa visszatérítését, levonásba helyezését nem tudjuk kezdeményezni,
 • sőt bizonyos esetekben új céget sem tudunk alapítani,
 • eltiltás hatálya alá kerülhet az ügyvezető.