A felszámolási eljárásokról


A felszámolási eljárás a fizetésképtelen cég jogutód nélküli megszüntetésének folyamata, melynek elsődleges célja a hitelezők kielégítése.

A felszámolás során – akár saját magunk ellen kezdeményeztük azt, akár a hitelezőnk, vagy végelszámolónk indította, esetleg hivatalból indult – a cég irányítása a felszámolás elrendelésétől kezdve kikerül az ügyvezetés hatásköréből, és a kijelölt felszámoló vesz át ezeket a cégvezetési feladatokat.


MIÉRT FORDULJON HOZZÁNK?


Segítünk akkor is, ha még csak fenyegeti cégét a felszámolás, de akkor is, ha már elrendelték azt, vagy éppen maga ellen szeretne felszámolási eljárást indítani a társaság fizetésképtelensége miatt. Tudnunk kell ugyanakkor, hogy minél előbb fordul szakértőhöz, annál jobb esélyekkel kerüli el a lehetséges negatív következményeket.
 
A felszámolási eljárás alfája és omegája a zárómérleg. Ha ebben hibákat követünk el, az végzetes lehet, és nagyon kicsi az esély arra, hogy orvosolni lehessen a problémát.

Egy konkrét példával élve gondoljunk csak arra az esetre, ha olyan tárgyi eszközt, vagy pénzeszközt szerepeltetünk a könyvelésben, mely csak papíron létezik, a valóságban nem, és ez a helytelen könyvelés eljut a felszámolóhoz!

Nem ritkán találkozunk ügyfelekkel, akik abban a hitben, hogy "a könyvelő intézi a papírokat", így biztosan minden rendben van, mit sem sejtenek arról, hogy több millió, vagy több tízmillió forint szerepel a cég pénztárában. Felelős ügyvezetőként ugyanakkor a felszámoló előtt nem hivatkozhatunk arra, hogy nem tudtunk róla, a felszámoló és a bíróság nem a könyvelőt, hanem a cég vezetőjét fogja számon kérni.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy már a felszámolás megindulásakor kérjen segítséget szakértőktől Keressen minket bizalommal!

Munkánk során rengeteg felszámolási eljárásban képviseltük ügyfeleinket, így tudjuk, mik lehetnek egy-egy ügy buktatói. Könyvelővel, és szükség esetén könyvvizsgálóval is együtt dolgozunk, így minden esetben a lehetőségeken belül a legkedvezőbb megoldásokat dolgozzuk ki és javasoljuk ügyfeleinknek.


MILYEN JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK A FELSZÁMOLÓNAK?


Először is szögezzük le, hogy a felszámoló nemcsak a cég felett diszponál, de az ügyvezető személye vonatkozásában is komoly jogosultságai vannak.

Nézzük meg részletesen a feladatokat, amiket ellát a felszámolás során:

  • gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot tesz,
  • rendelkezik a bankszámlák felett,
  • az adós által kötött szerződéseket jogosult azonnali hatállyal felmondani,
  • gyakorolja a munkáltatói jogokat,
  • értékesíti az adós vagyonát (árveerés, pályázat útján), behajtja követeléseit.

Az ügyvezetés szempontjából további lényeges tevékenységi elem, hogy:

  • pert indíthat a mögöttes felelősség megállapítása iránt, mely perben a bíróság kötelezheti a volt ügyvezetőt, hogy magánvagyonával feleljen a ki nem elégített hitelezői követelésekért,
  • mindemellett feljelentést is tehet, ha bűncselekmény gyanúját észleli, sőt valójában ez nem is lehetőség, hanem egyenesen kötelesség számára.

Belátható, hogy egy felszámolási eljárás tehát nagyon súlyos következményekkel járhat, ha nem a jogszabályoknak megfelelően jár(t)unk el, vagy akár csak figyelmetlenek, nem kellően körültekintők voltunk.