A kényszertörlési eljárásokról


A kényszertörlési eljárás jogintézményét korábban sok cég egyfajta menekülési útként, megszűnési lehetőségként kezelte, holott annak elsődleges célja egyáltalán nem ez lett volna. Ezt a gyakorlatot volt hivatott megakadályozni a jogszabályi környezet 2021. július 1-jével történő megváltoztatása mindamellett, hogy a a kényszertörlésből való visszaút előtt is megnyitotta a lehetőséget a korábbi szabályozáshoz képest.


MIÉRT NEM JÓ ÖLBETETT KÉZZEL VÁRNI AZ ELJÁRÁS VÉGÉT? MIÉRT FORDULJON HOZZÁNK MINÉL ELŐBB?


Az új szabályozás tehát a szankciós jellegét erősíti az eljárásnak, ezért nagyon fontos, hogy a kezdetektől tudjuk, milyen nyilatkozatokat tegyünk, milyen kimenetele lehet az eljárásnak a különböző esetekben, milyen hátrányok és előnyök érhetnek minket.

Aki életében először csinál végig egy ilyen eljárást, elveszik a jogszabályok tengerében, nem tudja, mi számára a megfelelő lépés, és később ez már nem orvosolható.

Ezért vagyunk mi! Kollégáink számos kényszertörlés során képviselték ügyfeleinket, így pontosan tudják, mikor mit kell tenni, átlátják az eljárást és a lehetőségeket. Forduljon hozzánk, ha kényszertörlési eljárás fenyegeti a cégét, vagy már el is indult. Minél később, annál rosszabb...


A KÉNYSZERTÖRLÉS FOGALMA


A kényszertörlési eljárás a jogszabályokkal ellentétesen működő társaságok megszüntetésének céljával került bevezetésre a cégbírósági gyakorlatba, a cégbíróság a következő esetekben rendelheti el az eljárást:

 • ha a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja;
 • ha a cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be és a törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő;
 • ha a cég jogutód nélkül megszűnt, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

MI VÁLTOZOTT 2021. JÚLIUSÁTÓL?


Nézzük meg részletesen, milyen új rendelkezéseket hozott 2021 a kényszertörléseket érintően.

 1. Üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásának lehetősége
  Korábban a jogerősen elrendelt kényszertörlési eljárásokban nem volt jogszabályban biztosított lehetőség a működés helyreállítására, ez most az új szabályozással jelentősen változott.
  Folytathatjuk tehát gazdasági tevékenységünket, amennyiben
  -  a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül
  - ilyen irányú kérelemmel élünk arra hivatkozással, hogy
  - a társaság kényszertörlési eljárás megszüntetése iránti kérelmet kíván benyújtani a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított kilencvenedik napig
  - és a cég továbbműködésének feltételei fennállnak.

 2. Tagok és képviselők személyi felelőssége
  A bíróság eljárása során megvizsgálja, hogy a törvénysértő működés körében a vezető tisztségviselőt, illetve a tagot terheli-e mulasztás (ebben a körben egész 2 évre visszamenőleg mindenki szerepel, akinek a jogviszonya alatt is már fennállt a cég törvénysértő működése, mulasztása). 
  Amennyiben megállapítja a tag, ügyvezető mulasztását, az érintettet 
  - eltiltással sújtja, továbbá
  - a ki nem elégített hitelezői követelésekért beáll a felelősségük.
  E körben kibővítésre került az eltiltás alkalmazási lehetősége, az érintett személyek köre, továbbá a mögöttes felelősség megállapításánál a bizonyítás terhe az érintettre hárul.

 3. Felügyeleti illeték
  A 2021. július 1-ét követően lefolytatott kényszertörlési eljárásért 250.000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni, melyet a kényszertörlési eljárás kezdő napján a cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető tisztségviselő(k) egyetemlegesen viselnek.

 4. Felszámolási eljárás kezdeményezése kényszertörlési eljárás során
  A cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás megindítását, ha
  - a bejelentett hitelezői követelés eléri a 400.000 forintot, vagy
  - hitelezői követelés 400.000 forint alatt marad, de a cég vagyona eléri a 400.000 forintot, vagy
  - a cég fellelhető vagyonának tulajdonjoga kétséges.

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy egyrészt van lehetőség kijönni a kényszertörlésből, és talpra állítani a céget, ugyanakkor, ha ezt elmulasztjuk, vagy nem kívánunk élni vele, az esetleges szankciók nagyon súlyosak lehetnek, ha nem megfelelően intézkedünk.