A jogkövetési vizsgálatokról

dr. Horváth Rita /2021-07-30/

A közelmúlt tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy a NAV ellenőrzési gyakorlata egyre inkább a 2018-as új Art-tal bevezetésre kerülő jogkövetési eljárások felé tendál az adóellenőrzések helyett. Mi lehet ennek az oka?

Álláspontunk szerint ez a folyamat Hivatal számára kettős előnyt hordoz magában: gyorsaságot és eredményességet.

A jogkövetési vizsgálat ugyanis az adóellenőrzéshez képest sokkal rövidebb idő alatt zajlik le: alapesetben 30 nap áll a revízió rendelkezésére (mely 30 nappal meghosszabbítható), ez általában elég is a revizornak ahhoz, hogy eldöntse: lezárhatja a vizsgálatot megnyugtatóan, vagy esetleges problémák merültek fel az ügyben, és adóellenőrzés kiírása szükséges, ennél is rosszabb esetben büntető feljelentés megtételét látja megalapozottnak.

A jó hír, hogy a jogkövetési eljárások során még lehetőségünk van önellenőrzéssel élni, javítani a könyvelési iratainkat, az Adóhatóság elvárásainak megfelelően cselekedni. Ehhez azonban az kell, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a revízióval, időben cselekedjünk, még mielőtt az adóellenőrzés megindításra kerül, ekkor már ugyanis nincs módunk a javításokat megtenni, így egyenes az út az adóhiány és a bírság megállapításához.

Másik fontos jellemzője a jogkövetési vizsgálatoknak a hatékonyság: sok esetben ugyanis az adózók inkább élnek az önellenőrzéssel és természetesen be is fizetik az arra eső adó összegét tudván, hogy megkímélik magukat egy hosszadalmas és sokkal súlyosabb jogkövetkezményekkel járó adóvizsgálattól, mely esetlegesen olyan nagy összegű megállapítással zárul, melyet már nem lennének képesek megfizetni.

Összegezve tehát a NAV ezekkel az eljárásokkal sokkal több ellenőrzést tud lefolytatni rövidebb idő alatt és sokkal több bevételre is szert tesz.

Ha megnézzük a vonatkozó törvényi szabályozás szövegezését, mely szerint „Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat keretében ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a adókötelezettségeinek, azokat határidőben, megfelelő módon teljesíti-e; adatokat gyűjthet a nyilvántartások, bevallások valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében; vizsgálhatja egyes gazdasági események valódiságát; továbbá általánosságban is gyűjthet adatokat (!) az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében (becslési adatbázis létrehozásához)”, láthatjuk, hogy nagyon fontos a megfelelő hozzáállás ezekhez az ügyekhez.

Nem felejtkezhetünk el továbbá a jogkövetési vizsgálatok egy másik vetületéről, melynek során a NAV bűnügyi nyomozó hatóságának jelzésére végzi ezt a vizsgálatot, bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági események valódiságát jogkövetési vizsgálat keretében.

Miért fontos tehát adózói szempontból a jogkövetési vizsgálatokban történő magatartás: nem mindegy milyen iratokat adunk be, milyen nyilatkozatokat teszünk, mikor tesszük azokat (!), hiszen ezzel már a jogkövetési vizsgálat menetét is befolyásoljuk, nem beszélve az adóvizsgálat elkerüléséről, vagy egy esetleges büntető eljárás megalapozásáról. 

Sokszor az ügyfelek a könyvelőre bízzák ezen ügyek vitelét, akik – bár nyilvánvalóan teljes jószándék mellett – de akár visszafordíthatatlan károkat is tudnak okozni az adózóknak a meggondolatlan iratbeküldésekkel.

Kerülje ezt el és kérjen szakértő segítséget még ma!

Hívjon minket!

Vagy kérjen online segítséget!